เนื้อหาทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องปรับอากาศ

FTKM09WV2S
RKM09WV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายใน FTKM09WV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายนอก RKM09WV2S
ความสามารถทำความเย็น kW
(kcal/h)
2.7 (2320)
พิกัดกระแสไฟฟ้า A 3.3
พิกัดกำลังไฟฟ้า W 690
เครื่องภายใน ขนาด H
(mm)
300
W
(mm)
838
D
(mm)
240
น้ำหนักสุทธิ kg 11
เครื่องภายนอก ขนาด H
(mm)
550
W
(mm)
675
D
(mm)
284
น้ำหนักสุทธิ kg 23
หมายเหตุ ความสามารถในการทำความเย็น
และประสิทธิภาพทางไฟฟ้านี้เป็นไปตามเงื่อนไข
เมื่ออุณหภูมิในห้อง 27°CDB, 19°CWB
อุณหภูมิภายนอก 35°CDB, 24°CWB
ความเร็วพัดลมสูง และแรงดันไฟฟ้า 220V, 50Hz
“°C” : องศาเซลเซียส
ปิด
FTKM12WV2S
RKM12WV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายใน FTKM12WV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายนอก RKM12WV2S
ความสามารถทำความเย็น kW
(kcal/h)
3.6 (3100)
พิกัดกระแสไฟฟ้า A 4.8
พิกัดกำลังไฟฟ้า W 1020
เครื่องภายใน ขนาด H
(mm)
300
W
(mm)
838
D
(mm)
240
น้ำหนักสุทธิ kg 11
เครื่องภายนอก ขนาด H
(mm)
550
W
(mm)
675
D
(mm)
284
น้ำหนักสุทธิ kg 24
หมายเหตุ ความสามารถในการทำความเย็น
และประสิทธิภาพทางไฟฟ้านี้เป็นไปตามเงื่อนไข
เมื่ออุณหภูมิในห้อง 27°CDB, 19°CWB
อุณหภูมิภายนอก 35°CDB, 24°CWB
ความเร็วพัดลมสูง และแรงดันไฟฟ้า 220V, 50Hz
“°C” : องศาเซลเซียส
ปิด
FTKM15WV2S
RKM15WV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายใน FTKM15WV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายนอก RKM15WV2S
ความสามารถทำความเย็น kW
(kcal/h)
4.4 (3780)
พิกัดกระแสไฟฟ้า A 5.3
พิกัดกำลังไฟฟ้า W 1120
เครื่องภายใน ขนาด H
(mm)
300
W
(mm)
920
D
(mm)
240
น้ำหนักสุทธิ kg 13
เครื่องภายนอก ขนาด H
(mm)
595
W
(mm)
845
D
(mm)
300
น้ำหนักสุทธิ kg 34
หมายเหตุ ความสามารถในการทำความเย็น
และประสิทธิภาพทางไฟฟ้านี้เป็นไปตามเงื่อนไข
เมื่ออุณหภูมิในห้อง 27°CDB, 19°CWB
อุณหภูมิภายนอก 35°CDB, 24°CWB
ความเร็วพัดลมสูง และแรงดันไฟฟ้า 220V, 50Hz
“°C” : องศาเซลเซียส
ปิด
FTKM18WV2S
RKM8WV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายใน FTKM18WV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายนอก RKM8WV2S
ความสามารถทำความเย็น kW
(kcal/h)
5.3 (4560)
พิกัดกระแสไฟฟ้า A 6.8
พิกัดกำลังไฟฟ้า W 1430
เครื่องภายใน ขนาด H
(mm)
300
W
(mm)
1100
D
(mm)
240
น้ำหนักสุทธิ kg 15
เครื่องภายนอก ขนาด H
(mm)
595
W
(mm)
845
D
(mm)
300
น้ำหนักสุทธิ kg 34
หมายเหตุ ความสามารถในการทำความเย็น
และประสิทธิภาพทางไฟฟ้านี้เป็นไปตามเงื่อนไข
เมื่ออุณหภูมิในห้อง 27°CDB, 19°CWB
อุณหภูมิภายนอก 35°CDB, 24°CWB
ความเร็วพัดลมสูง และแรงดันไฟฟ้า 220V, 50Hz
“°C” : องศาเซลเซียส
ปิด
FTKM24WV2S
RKM24WV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายใน FTKM24WV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายนอก RKM24WV2S
ความสามารถทำความเย็น kW
(kcal/h)
7.1 (6110)
พิกัดกระแสไฟฟ้า A 10.3
พิกัดกำลังไฟฟ้า W 2140
เครื่องภายใน ขนาด H
(mm)
300
W
(mm)
1100
D
(mm)
240
น้ำหนักสุทธิ kg 15
เครื่องภายนอก ขนาด H
(mm)
595
W
(mm)
845
D
(mm)
300
น้ำหนักสุทธิ kg 36
หมายเหตุ ความสามารถในการทำความเย็น
และประสิทธิภาพทางไฟฟ้านี้เป็นไปตามเงื่อนไข
เมื่ออุณหภูมิในห้อง 27°CDB, 19°CWB
อุณหภูมิภายนอก 35°CDB, 24°CWB
ความเร็วพัดลมสูง และแรงดันไฟฟ้า 220V, 50Hz
“°C” : องศาเซลเซียส
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop