เนื้อหาทั้งหมด

เคล็ดลับ

เคล็ดลับเพื่อการประหยัดพลังงาน

การตั้งอุณหภูมิไว้ที่ระดับปานกลางอย่างสม่ำเสมอจะช่วยประหยัดพลังงานได้

  • การตั้งค่าอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการทำความเย็น : 26.0-28.0 องศาเซลเซียส

ปิดคลุมหน้าต่างด้วยมู่ลี่หรือผ้าม่าน

  • การปิดกั้นแสงแดดและอากาศจากภายนอกจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น

ดูแลตัวกรองอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ

  • ตัวกรองอากาศที่อุดตันจะลดประสิทธิภาพการทำงานและสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์โดยประมาณ

หากคุณไม่ใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เช่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูหนาว ให้ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์

  • เครื่องปรับอากาศจะใช้ไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยเสมอแม้ในขณะที่ไม่ได้ทำงาน
ปิด
ประโยชน์ของโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

ด้านการประหยัดพลังงาน

  • หากตรวจพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเป็นเวลา 20 นาที การทำงานโหมดประหยัดพลังงานจะเริ่มขึ้น
  • การทำงานนี้จะปรับอุณหภูมิ +2 องศาเซลเซียส ในการทำความเย็น / +2 องศาเซลเซียส ในการลดความชื้นจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเกิน 30 องศาเซลเซียส การทำงานนี้จะปรับอุณหภูมิ +1 องศาเซลเซียส ในการทำความเย็น / +1 องศาเซลเซียส ในการลดความชื้นจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้
  • การทำงานนี้จะลดระดับความแรงลมลงเล็กน้อยในการทำงานพัดลม
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop