เนื้อหาทั้งหมด
CEILING AIRFLOW operation

โหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW)

CEILING AIRFLOW operation
อากาศจะเป่าขึ้นด้านบนเมื่ออยู่ในโหมดทำความเย็น (COOL)/ โหมดพัดลม (FAN)/ โหมดลดความชื้น (DRY) ซึ่งจะกระจายอากาศเพื่อสร้างความสบายโดยไม่เป่าเข้าตัวบุคคลโดยตรง
ทิศทางบานเกล็ดแนวนอน : หันขึ้นไปบนเพดาน
(ด้านบนใต้ฝ้าเพดาน)
Airflow direction : Upward (ceiling spread airflow)
โหมดทำความเย็น (COOL)/ โหมดพัดลม (FAN)/ โหมดลดความชื้น (DRY)
การเริ่มใช้งาน

กด celling

  • celling ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
การทำงานโหมดทำความเย็น (COOL) / โหมดพัดลม (FAN) การทำงานโหมดลดความชื้น (DRY)
ทิศทางบานเกล็ดแนวนอน หันขึ้นด้านบน
ระดับความแรงลม สามารถปรับได้ทุกระดับ อัตโนมัติ (AUTO)
หมายเหตุ

โหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW)

  • การทำงานโหมดเต็มกำลัง (POWERFUL) และโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW) และโหมดประหยัดพลังงาน (ECONO) ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
  • ระดับความแรงลมสามารถกำหนดไว้ที่ระดับใดก็ได้ ยกเว้นโหมดลดความชื้น (DRY)
  • หากมีการเลือกทิศทางลมขึ้นหรือลง (SWING) โหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW) จะถูกยกเลิก เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามโหมดการทำงานที่เลือกท้ายสุด
ปิด
การยกเลิก

กด celling อีกครั้ง

  • celling ” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง
  • บานเกล็ดแนวนอนจะกลับไปยังตำแหน่งก่อนหน้าของโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW)
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop