เนื้อหาทั้งหมด

การเปิด/ปิดอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

คลิกที่ปุ่มด้านล่างและอ่านข้อมูลในหน้าต่อไปนี้
การเปิดใช้งาน
 • ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 • ในขณะที่เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน กด Powerful ค้างไว้ 5 วินาที
  • SP ” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
  • 1 ” (เมนู SP) จะกะพริบ
  SP
 • กด Temp up หรือ Temp down และเลือกเมนู SP 1
 • กด Powerful เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก
  • Select button upmark ” จะกะพริบในเวลาสั้นๆ
  • ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสีส้มจะกะพริบ 1 วินาที
  SP
  Display
  จอแสดงผล
 • กด Cancel เพื่อกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น
ATTENTIONโปรดทราบ

หมายเหตุเกี่ยวกับเมนู SP-3

 • เมนู SP-3 ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ กรุณาเลี่ยงการเปิดใช้งาน
  ในกรณีที่เปิดใช้งานเมนูนี้โดยไม่ตั้งใจ ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อจะกะพริบตลอดเวลา กรุณาทำตามวิธีแก้ปัญหาด้านล่างนี้
  วิธียกเลิกการทำงานของเมนู SP-3 มี 2 วิธี
  1)
  ทำการปิดแล้วเปิดอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายใหม่
  2)
  ทำการปิดเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
ปิด
การปิดการใช้งาน
 • ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 • ในขณะที่เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน กด Powerful ค้างไว้ 5 วินาที
  • SP ” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
  • 1 ” (เมนู SP) จะกะพริบ
  SP
 • กด Temp up หรือ Temp down และเลือกเมนู SP off
 • กด Powerful ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก
  • Select button upmark ” จะกะพริบในเวลาสั้นๆ
  • ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสีส้มจะดับ
  off
  Display
  จอแสดงผล
 • กด Cancel เพื่อกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop