เนื้อหาทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องปรับอากาศ

FTKZ09VV2S
RKZ09VV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายใน FTKZ09VV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายนอก RKZ09VV2S
ความสามารถทำความเย็น kW
(kcal/h)
2.5 (2150)
พิกัดกระแสไฟฟ้า A 2.3
พิกัดกำลังไฟฟ้า W 455
เครื่องภายใน ขนาด H
(mm)
300
W
(mm)
920
D
(mm)
240
น้ำหนักสุทธิ kg 13
เครื่องภายนอก ขนาด H
(mm)
550
W
(mm)
675
D
(mm)
284
น้ำหนักสุทธิ kg 27
หมายเหตุ ความสามารถในการทำความเย็น
และประสิทธิภาพทางไฟฟ้านี้เป็นไปตามเงื่อนไข
เมื่ออุณหภูมิในห้อง 27°CDB, 19°CWB
อุณหภูมิภายนอก 35°CDB, 24°CWB
ความเร็วพัดลมสูง และแรงดันไฟฟ้า 220V, 50Hz
“°C” : องศาเซลเซียส
ปิด
FTKZ12VV2S
RKZ12VV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายใน FTKZ12VV2S
ชื่อรุ่นเครื่องภายนอก RKZ12VV2S
ความสามารถทำความเย็น kW
(kcal/h)
3.5 (3010)
พิกัดกระแสไฟฟ้า A 3.9
พิกัดกำลังไฟฟ้า W 790
เครื่องภายใน ขนาด H
(mm)
300
W
(mm)
920
D
(mm)
240
น้ำหนักสุทธิ kg 13
เครื่องภายนอก ขนาด H
(mm)
550
W
(mm)
675
D
(mm)
284
น้ำหนักสุทธิ kg 27
หมายเหตุ ความสามารถในการทำความเย็น
และประสิทธิภาพทางไฟฟ้านี้เป็นไปตามเงื่อนไข
เมื่ออุณหภูมิในห้อง 27°CDB, 19°CWB
อุณหภูมิภายนอก 35°CDB, 24°CWB
ความเร็วพัดลมสูง และแรงดันไฟฟ้า 220V, 50Hz
“°C” : องศาเซลเซียส
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop