เนื้อหาทั้งหมด

เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการทำความสะอาด

คลิกที่ปุ่มด้านล่างและอ่านข้อมูลในหน้าต่อไปนี้
CAUTIONข้อควรระวัง
 • ก่อนจะทำความสะอาด ต้องแน่ใจว่าได้หยุดการทำงานและปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้ว
 • อย่าสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของตัวเครื่องภายในด้วยมือเปล่า หากสัมผัสชิ้นส่วนเหล่านั้น อาจทำให้บาดเจ็บได้

สำหรับทำความสะอาด อย่าใช้วัสดุดังต่อไปนี้ (อาจทำให้สีเปลี่ยนไปและเสียรูป)

 • น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิเกิน 40 องศาเซลเซียส
 • น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ น้ำมันระเหยง่ายอื่นๆ
 • สารขัด
 • แปรงขัด วัสดุแข็งหยาบอื่นๆ
ควรทำการบำรุงรักษาเป็นประจำ
 • ด้วยสภาวะการใช้งานบางอย่าง จึงอาจทำให้ด้านในของเครื่องปรับอากาศสกปรกหลังจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง จึงแนะนำให้ทำการบำรุงรักษาเป็นประจำโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกเหนือไปจากการทำความสะอาดตามปกติโดยผู้ใช้
 • หากต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญทำการบำรุงรักษา โปรดติดต่อร้านบริการที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศ
 • ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
ปิด
ก่อนการหยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน
 • ใช้งานโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF)
 • หลังจากการทำงานสิ้นสุด ดึงเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศในห้องลง (ปิด)
 • ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ และใส่กลับเข้ายังตำแหน่งเดิม
 • นำแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล เพื่อป้องกันการรั่วไหลของแบตเตอรี่
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop