เนื้อหาทั้งหมด
INTELLIGENT EYE operation

โหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

INTELLIGENT EYE operation
โหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) เป็นเซ็นเซอร์อินฟาเรด ที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนและสามารถปรับทิศทางลมไม่ให้เป่าลมเย็นเข้าตัวบุคคล หรือให้เป่าเข้าตัวบุคคลโดยตรง หากไม่มีคนอยู่ในห้องนานกว่า 20 นาที ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ
การเริ่มใช้งาน
CAUTIONข้อควรระวัง
 • อย่าวางวัตถุขนาดใหญ่ไว้ใกล้เซ็นเซอร์ นอกจากนี้ให้วางเครื่องทำความร้อนหรือเครื่องทำความชื้นให้อยู่นอกพื้นที่การตรวจจับของเซ็นเซอร์ เนื่องจากเซ็นเซอร์อาจตรวจจับสิ่งที่ไม่ควรตรวจจับ
 • อย่าทุบหรือกดเซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) อย่างแรง เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติ

กด sensor และเลือกโหมดที่ต้องการ

 • ทุกครั้งที่กด sensor ตัวเลือกการตั้งค่าจะแสดงขึ้นบนจอแสดงผลตามการเลือกโหมดนั้นๆ ของท่าน
  INTELLIGENT EYE operation
 • เมื่อแผ่นปรับทิศทางลม (บานเกล็ดแนวตั้ง) กำลังเคลื่อนไหว การเลือกโหมดใดก็ตามด้านบนนี้จะหยุดแผ่นปรับทิศทางลม (บานเกล็ดแนวตั้ง)
 • ทิศทางกระจายลมในแนวนอนจะตั้งเป็น “อัตโนมัติ” เซ็นเซอร์ระบบตาอัจฉริยะจะตรวจจับคนในตำแหน่งด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหน้า
หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการรวมการทำงานโหมดตาอัจฉริยะเข้ากับการทำงานโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน

 • การทำงานโหมดตาอัจฉริยะสามารถทำงานร่วมกับการทำงานโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดานได้ เมื่อการทำงานโหมดตาอัจฉริยะตั้งค่าให้เป่าลมที่ตัวคนโดยตรงและมีการเปิดใช้การทำงานโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดานไปพร้อมกัน เครื่องปรับอากาศจะตรวจจับคุณในแนวนอน ลมที่เป่ามาจึงไม่โดนตัวคุณโดยตรง
 • ทิศทางการกระจายลมในแนวนอนจะตั้งค่าเป็น “อัตโนมัติ” หากเลือกทิศทางการกระจายลมขึ้นและลง การทำงานโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดานจะถูกยกเลิก ระบบจะให้ความสำคัญกับโหมดที่มีการกดปุ่มล่าสุดก่อน
ปิด
การยกเลิก

กด sensor จนกว่าจะไม่แสดงสัญลักษณ์นี้บนหน้าจอ

ปิด
การทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) มีประโยชน์สำหรับการประหยัดพลังงาน
หากไม่มีใครอยู่ในห้องนานกว่า 20 นาที การทำงานจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะจะทำงานแตกต่างกันไปตามสถานการณ์

[ตัวอย่าง]

กรณีตรวจพบคนในพื้นที่ภายในห้องส่วนที่ 1
A person is detected in area 1. A person is detected in area 1.
กรณีตรวจพบคนในพื้นที่ภายในห้องส่วนที่ 2
A person is detected in area 2. A person is detected in area 2.
กรณีตรวจพบคนอยู่ทั้ง 2 พื้นที่
จะมีการกระจายลมไปยังพื้นที่ส่วนที่ 1
The airflow is directed to Area 1.
มีการคงทิศทางการกระจายลมปัจจุบันไว้อย่างเดิม
กรณีตรวจไม่พบคนอยู่ภายในห้อง
ผ่านไป 20 นาที การทำงานโหมดประหยัดพลังงานจะเริ่มขึ้น No people are detected in the areas.
* ทิศทางการกระจายลมอาจแตกต่างไปจากทิศทางที่แสดงอยู่ ขึ้นอยู่กับการกระทำและการเคลื่อนไหวของคนในพื้นที่นั้นๆ
หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

 • ระยะรัศมีการใช้งานเป็นดังนี้
  Vertical angle 90
  Horizontal angle 110
 • ขณะเครื่องปรับอากาศอยู่ในการทำงานโหมดตาอัจฉริยะ หากตรวจไม่พบบุคคลในพื้นที่ใน 20 นาที เครื่องปรับอากาศจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้ 2 องศาเซลเซียส
  เครื่องปรับอากาศอาจเข้าสู่การทำงานโหมดประหยัดพลังงานได้แม้จะมีบุคคลอยู่ในพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีความเคลื่อนไหวของบุคคลในพื้นที่นั้นโดยขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่บุคคลนั้นสวมใส่
 • ทิศทางการกระจายลมจากบานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวตั้งจะไปทางซ้าย หากท่านอยู่ในพื้นที่จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ลมยังจะกระจายไปทางซ้ายเมื่อท่านอยู่ตรงหน้าเซ็นเซอร์พอดี เนื่องจากเซ็นเซอร์จะตัดสินว่าท่านอยู่ในพื้นที่ทั้งคู่
 • จากการตรวจจับของเซ็นเซอร์ อาจทำให้ตัวเครื่องภายในกระจายลมไปสัมผัสตัวบุคคล หากบุคคลนั้นอยู่ใกล้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องภายใน ดังนั้นถ้ามีบุคคลอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องภายใน หรืออยู่ในพื้นที่ทั้งสองส่วน แนะนำให้ใช้โหมดการกระจายลมใต้ฝ้าเพดานร่วมกับโหมดตาอัจฉริยะเพื่อให้ลมที่กระจายออกมาไม่สัมผัสกับตัวบุคคลโดยตรง
 • เซ็นเซอร์อาจตรวจไม่พบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปไกลกว่า 5 เมตร (ตรวจสอบระยะรัศมีการใช้งาน)
 • ความไวในการตรวจจับของเซ็นเซอร์จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งตัวเครื่องภายใน ความเร็วของผู้ที่เดินผ่านไปมา ช่วงอุณหภูมิ ฯลฯ
 • เซ็นเซอร์อาจตรวจจับผิดพลาดได้เช่นกันว่าสัตว์เลี้ยง แสงแดด ผ้าม่านที่ปลิวสะบัด และแสงสะท้อนจากกระจกเป็นผู้ที่เดินผ่านไปมา
 • โหมดตั้งค่าตอนกลางคืนจะไม่ทำงานต่อระหว่างการทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)
ปิด
ประโยชน์ของโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

ด้านการประหยัดพลังงาน

 • หากตรวจพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเป็นเวลา 20 นาที การทำงานโหมดประหยัดพลังงานจะเริ่มขึ้น
 • การทำงานนี้จะปรับอุณหภูมิ +2 องศาเซลเซียส ในการทำความเย็น / +2 องศาเซลเซียส ในการลดความชื้นจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้
  เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเกิน 30 องศาเซลเซียส การทำงานนี้จะปรับอุณหภูมิ +1 องศาเซลเซียส ในการทำความเย็น / +1 องศาเซลเซียส ในการลดความชื้นจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้
 • การทำงานนี้จะลดระดับความแรงลมลงเล็กน้อยในการทำงานพัดลม
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop