เนื้อหาทั้งหมด
Adjusting the airflow rate

การปรับระดับความแรงลม

Adjusting the airflow rate
ท่านสามารถปรับระดับความแรงลม เพื่อเพิ่มความสบายของท่าน

การปรับตั้งค่าระดับความแรงลม

กด Fan

  • การกดปุ่ม Fan แต่ละครั้งจะเลื่อนการตั้งค่าระดับความแรงลมไปตามลำดับ
    Airflow rate 1-5(Low to High)
  • เมื่อตั้งค่าเป็นโหมดการกระจายลมเป็น “ Quiet icon ” ตัวเครื่องภายในทำงานเงียบจะเริ่มทำงาน และเสียงรบกวนจากตัวเครื่องจะเงียบลง
  • ในโหมดตัวเครื่องภายในทำงานเงียบ ระดับความแรงลมจะตั้งไว้ที่ระดับอ่อน
  • หากอุณหภูมิไม่ไปถึงจุดที่ต้องการ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าระดับความแรงลม
  • เมื่อตั้งค่าระดับระดับความแรงลมเป็น “อัตโนมัติ” การเริ่มการทำงานของโหมดทำความเย็น (COOL), โหมดลดความชื้น (DRY) จะเริ่มการทำงานของโหมดขจัดกลิ่นซึ่งจะลดกลิ่นที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศภายใน เครื่องปรับอากาศภายในจะไม่เป่าลม และจะเป่าลมอีกครั้ง รอประมาณ 1 นาที (ซึ่งถือเป็นกระบวนการทำงานปกติ)
  • เมื่อระดับความแรงลมลดลง ประสิทธิภาพการทำความเย็นก็จะลดลงด้วย
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop