เนื้อหาทั้งหมด

การเตรียมการก่อนการติดตั้ง

คลิกที่ปุ่มด้านล่างและอ่านข้อมูลในหน้าต่อไปนี้
การติดตั้งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์
ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้:
 • สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Android 4.1.2 หรือสูงกว่า; iOS 10.0 หรือสูงกว่า โปรดดูที่เว็บไซต์ https://www.daikinthai.com/product/dmobile/compatible สำหรับข้อมูลล่าสุด)
 • สายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสาร (โมเด็ม/เราท์เตอร์ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน)
 • จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย
 • แอปพลิเคชัน: [DAIKIN Mobile Controller] (ฟรี)
  (จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันเวอร์ชัน 4.0 หรือสูงกว่าสำหรับการควบคุมผลิตภัณฑ์นี้)
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller โปรดดูด้านล่าง
 • รีโมทคอนโทรล
วิธีการติดตั้ง DAIKIN Mobile Controller แอปพลิเคชัน

สำหรับโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android

 1. เปิด [Google Play]
 2. ค้นหา [DAIKIN Mobile Controller]
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง
DAIKIN Mobile Controller

สำหรับ โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone)

 1. เปิด [App Store]
 2. ค้นหา [DAIKIN Mobile Controller]
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง
DAIKIN Mobile Controller
ปิด
การตั้งค่า

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายกับเครือข่ายที่บ้านของคุณ

 • อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายจะสื่อสารกับอุปกรณ์สื่อสารในเครือข่ายที่บ้านของคุณโดยใช้โมเด็มเราเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณมีให้เลือก 2 วิธี:
 1. การเชื่อมต่ออย่างง่าย (WPS connection) กรณีที่มีปุ่ม WPS บนเราเตอร์
  WPS
 2. การเชื่อมต่อด้วยตัวเอง (AP connection) กรณีที่ไม่มีปุ่ม WPS บนเราเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คำถามที่พบบ่อย และรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับการติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่เว็บไซต์
ปิด
ข้อมูล
ATTENTIONโปรดทราบ
 • หยุดการทำงานเครื่องปรับอากาศก่อนการตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สาย
ก่อนการตั้งค่า โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ของท่านอยู่ในสถานะพร้อมเชื่อมต่อ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากตารางตรวจสอบไฟ LED ตัวเครื่องภายใน

ตรวจสอบไฟ LED ตัวเครื่องภายใน

ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย สถานะ
กะพริบ 1 วินาที
 • อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายพร้อมเชื่อมต่อ
ไม่กะพริบ/ไม่สว่าง
 • อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายถูกปิดอยู่
 • การสื่อสารระหว่างตัวเครื่องภายในและอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายผิดปกติ
  โปรดอ่านการแก้ไขเบื้องต้นหรือ โปรดติดต่อขอรับการซ่อมจากร้านบริการที่คุณซื้อเครื่องปรับอากาศมา
ไฟสว่างต่อเนื่อง
 • อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายถูกเชื่อมต่ออยู่กับโมเด็ม/เราเตอร์แล้ว
Wireless LAN connecting adapter lamp
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop