เนื้อหาทั้งหมด

การรีเช็ตการตั้งค่าการเชื่อมต่อเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

คลิกที่ปุ่มด้านล่างและอ่านข้อมูลในหน้าต่อไปนี้
ATTENTIONโปรดทราบ
 • เมื่อมีการรีเซ็ตอุปกรณ์ (บัญชีผู้ใช้ out-of-home และการตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย) จะกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การรีเซ็ต

 • ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 • ในขณะที่เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน กด Powerful ค้างไว้ 5 วินาที
  • SP ” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
  • 1 ” (เมนู SP) จะกะพริบ
  SP
 • กด Temp up หรือ Temp down และเลือกเมนู SP A
 • กด Powerful ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก
  • Select button upmark ” จะกะพริบในเวลาสั้นๆ
  • ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสีส้มจะกะพริบ 1 วินาที
  SP
 • กด Cancel เพื่อกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop