เนื้อหาทั้งหมด
ON OFF

การรวมโหมดแสดงผล

โหมดแสดงผลที่แตกต่างกัน (ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบ 24 ชั่วโมงและตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบนับเวลาถอยหลัง) สามารถใช้สำหรับตัวตั้งเวลาเปิดเครื่องและตัวตั้งเวลาปิดเครื่องพร้อมกันได้

[ตัวอย่าง]

เวลาปัจจุบัน: 22:00 [เครื่องทำงานอยู่]
ตัวตั้งเวลาปิดเครื่องเวลา 1:00
(3 ชั่วโมงหลังจากเวลาปัจจุบัน)
ตัวตั้งเวลาเปิดเครื่องเวลา 6:00
(8 ชั่วโมงหลังจากเวลาปัจจุบัน)
ใช้งานร่วมกัน
  • 6:00 ON 3hr OFF
  • 8hr ON 1:00 OFF
  • 8hr ON 3hr OFF
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop