เนื้อหาทั้งหมด

การเตรียมการก่อนใช้งาน

การเตรียมรีโมทคอนโทรล
CAUTIONข้อควรระวัง
การจัดการกับแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บจากแบตเตอรี่รั่วไหล แตกร้าว หรือมีความร้อน หรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

โปรดปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติต่อไปนี้และใช้งานอย่างปลอดภัย

 • หากสารอัลคาไลน์ในแบตเตอรี่เข้าตา ห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาด แต่ให้รีบล้างตาด้วยน้ำประปาที่สะอาดโดยทันที แล้วไปพบแพทย์
 • เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากมือเด็ก หากมีการเผลอกลืนแบตเตอรี่เข้าไป ให้รีบนำไปพบแพทย์โดยทันที
 • ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสถูกความร้อนหรือเปลวไฟ ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงแบตเตอรี่ ฉนวนหรือก๊าซที่ระบายอยู่ภายในแบตเตอรี่อาจเสียหาย ส่งผลให้แบตเตอรี่รั่วไหล แตกร้าว หรือมีความร้อนได้
 • อย่าทำให้ฉลากแบตเตอรี่ได้รับความเสียหายหรือลอกฉลากออก

การใส่แบตเตอรี่

 • เลื่อนฝาครอบด้านหน้า และเปิดออก
 • ใส่แบตเตอรี่แห้งสองก้อน (AAA)
 • ใส่ฝาครอบด้านหน้ากลับเข้าที่
  Replace the front cover.
โปรดทราบ

เกี่ยวกับแบตเตอรี่

 • การป้องกันการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายหรือแตกร้าวของแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล เมื่อไม่ได้ใช้ระบบเป็นระยะเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอรี่ออก
 • แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA
 • เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดสภาพ (แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าต่ำ) สัญลักษณ์ “ Batteries icon ” บนหน้าจอแสดงผลจะเริ่มกะพริบ
  ในบางกรณีที่มีการใช้พลังงานแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วกว่าปกติจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศ การรับสัญญาณอาจมีประสิทธิภาพลดลงก่อนที่สัญญาณ “ Batteries icon ” จะเริ่มกะพริบ
 • แบตเตอรี่ที่ใส่มากับรีโมทคอนโทรล จัดเตรียมไว้สำหรับการเริ่มต้นใช้งานระบบ แบตเตอรี่อาจหมดลงภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี
  ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่อาจจะสั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ผลิตเครื่องปรับอากาศ

เกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

 • อย่าทำรีโมทคอนโทรลตกหรือทำเปียกน้ำและอย่าวางรีโมทคอนโทรลโดนแสงแดดโดยตรง
 • ฝุ่นละอองที่จับตัวอยู่ที่ตัวส่งหรือตัวรับสัญญาณ อาจลดประสิทธิภาพการทำงานของรีโมทคอนโทรล ควรใช้ผ้านุ่มเช็ดฝุ่นละอองออก
 • การรับส่งสัญญาณอาจไม่สามารถทำได้ หากมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดอิเล็คทรอนิกส์สตาร์ทเตอร์ (เช่น หลอดไฟแบบอินเวอร์เตอร์) อยู่ในห้อง
  หากเกิดกรณีนี้ขอให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของคุณ
 • หากสัญญาณของรีโมทคอนโทรลสั่งให้อุปกรณ์ชิ้นอื่นทำงาน ให้เลื่อนอุปกรณ์ดังกล่าวไปยังบริเวณอื่น หรือขอคำปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของคุณ
ปิด
การเตรียมที่เก็บรีโมทคอนโทรล

การติดตั้งที่ใส่รีโมทคอนโทรลบนผนัง

 • เลือกบริเวณที่สัญญาณสามารถส่งถึงเครื่องปรับอากาศ
 • ติดตั้งที่ใส่รีโมทคอนโทรลบนผนัง เสา เป็นต้น ด้วยสกรูที่ให้มาพร้อมกับที่ใส่รีโมทคอนโทรล
 • ใส่รีโมทคอนโทรลลงในที่ใส่รีโมทคอนโทรล
  Place the remote controller in the remote controller holder.
ปิด
การใส่ตัวกรองอากาศชิ้นเล็ก (ตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วยเอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5))

การใส่ตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วยเอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5)

 • หากใส่ตัวกรองที่แยกจำหน่ายต่างหาก ให้ใส่ตัวกรองเหล่านั้นก่อนเปิดเครื่อง
ปิด
การยกเบรกเกอร์ขึ้น

การยกเบรกเกอร์ขึ้น

 • การยกเบรกเกอร์ขึ้นจะทำให้บานเกล็ดแนวนอนเปิด หลังจากนั้นปิดลงอีกครั้งหนึ่ง (ซึ่งถือเป็นกระบวนการทำงานตามปกติ)
ปิด
การตั้งค่านาฬิกา
Setting the clock

การตั้งนาฬิกา

 • กด Clock
  0:00
  • 0:00 ” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
  • Clock ” จะกะพริบ
 • กด Select เพื่อกำหนดให้นาฬิกาแสดงเวลาปัจจุบัน
  • กดปุ่ม Select button upmark หรือ Select button down mark ค้างไว้เวลาที่แสดงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว
 • กด Clock
  • หันรีโมทคอนโทรลไปที่ตัวเครื่องภายในขณะกดปุ่ม
   15:30
  • Colon icon ” จะกะพริบ
ปิด
การตั้งค่าความสว่างของไฟแสดงสถานะตัวเครื่องภายใน
Setting the clock

การตั้งค่าความสว่างของไฟแสดงสถานะตัวเครื่องภายใน

ปรับความสว่างของจอแสดงผลตัวเครื่องภายในตามต้องการ หรือปิดจอแสดงผล

การตั้งค่า

 • กดปุ่ม Menu ค้างไว้ 2 วินาที
  • led ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
  • 01 ” (หมายเลขเมนู) จะกะพริบ
 • กด Select up หรือ Select down และเลือกเมนูหมายเลข 01
 • กด Menu เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก
 • กด Colon icon หรือ Select down และเลือกความสว่างที่ต้องการดังนี้:
  Brightness
 • กด Menu อีกครั้ง
  • ความสว่างจะตั้งตามค่าที่เลือก
 • กด Cancel เพื่อกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น
หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าความสว่างของไฟแสดงสถานะตัวเครื่องภายใน

 • จอแสดงผลจะเปลี่ยนกลับเป็นหน้าจอเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหลังจาก 60 วินาที หากต้องการกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้นเร็วขึ้น ให้กด Cancel สองครั้ง
ปิด
การตั้งค่าตำแหน่งที่ติดตั้งตัวเครื่องภายใน
Setting the position where the indoor unit is installed

การตั้งค่าตำแหน่งที่ติดตั้งตัวเครื่องภายใน

ตั้งค่าตำแหน่งตัวเครื่องภายในเพื่อไม่ให้กระแสลมเป่าตรงไปที่ผนัง

การตั้งค่า

 • กดปุ่ม Menu ค้างไว้ 2 วินาที
  • led ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
  • 01 ” (หมายเลขเมนู) จะกะพริบ
 • กด Select up หรือ Select down และเลือกเมนูหมายเลข 02
  • ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
  • 02 ” (หมายเลขเมนู) จะกะพริบ
 • กด Menu เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก
 • กด Select up หรือ Select down และเลือกตำแหน่งตัวเครื่องภายในดังนี้:

ตำแหน่งการติดตั้ง (สถานการณ์การทำงาน 3 แบบ)

หน้าจอแสดงผล/หมายเลขของตำแหน่ง ตำแหน่งที่ติดตั้ง
อยู่ตรงกลางผนัง (การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)
Blinks 1
Centre: The horizontal airflow direction blows air evenly to the right and left.
กึ่งกลาง : ทิศทางการกระจายลมแนวนอนจะเป่าลมไปทางขวาและซ้ายอย่างสมํ่าเสมอ
≤500 มม. จากผนังบนด้านขวา
Blinks 2
Right corner: The horizontal airflow direction blows air to the left.
มุมขวา : ทิศทางการกระจายลมแนวนอนจะเป่าลมไปทางซ้าย
≤500 มม. จากผนังบนด้านซ้าย
Blinks 3
Left corner: The horizontal airflow direction blows air to the right.
มุมซ้าย : ทิศทางการกระจายลมแนวนอนจะเป่าลมไปทางขวา
 • มีการปรับระยะของกระแสลมเพื่อหลีกเลี่ยงการเป่าตรงไปที่ผนัง ดูที่
 • กด Menu อีกครั้ง
  • ตำแหน่งของตัวเครื่องภายในจะตั้งค่าเป็นติดตั้งแล้ว
 • กด Cancel เพื่อกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น
หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าตำแหน่งที่ติดตั้งตัวเครื่องภายใน

 • จอแสดงผลจะเปลี่ยนกลับเป็นหน้าจอเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหลังจาก 60 วินาที หากต้องการกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้นเร็วขึ้น ให้กด Cancel สองครั้ง
 • การตั้งค่าตำแหน่งการติดตั้งตัวเครื่องภายในไว้ในรีโมทคอลโทรลจะช่วยให้มั่นใจถึงการควบคุมทิศทางการกระจายลมอย่างถูกต้อง
 • หากคุณไม่ได้ตั้งค่ามุมขวาและมุมซ้ายอย่างถูกต้อง อาจไม่มีการควบคุมทิศทางการกระจายลมอย่างถูกต้องในการตั้งค่าการกระจายลมบางค่า
 • ช่วงของทิศทางการกระจายลมในการตั้งค่าการกระจายลมแนวนอน (ทิศทางการกระจายลมที่สามารถเลือกด้วย Left and right swing button ) จะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าสำหรับตำแหน่งที่ติดตั้ง
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop