เนื้อหาทั้งหมด
ECONO / OUTDOOR UNIT QUIET operation

โหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)/โหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)

ECONO / OUTDOOR UNIT QUIET operation
โหมดประหยัดพลังงาน (ECONO) เป็นโหมดที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพโดยการลดค่าการใช้พลังงานสูงสุด โหมดนี้มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการความมั่นใจว่าเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้า จะไม่ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
โหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) จะปรับระดับเสียงของเครื่องภายนอกให้เบาลง โดยการเปลี่ยนความถี่และความเร็วของพัดลมในเครื่องภายนอก โหมดนี้เหมาะสำหรับช่วงกลางคืน
การเริ่มใช้งาน

กด Econo/Quiet และเลือกโหมดที่ต้องการ

  • กด Econo/Quiet แต่ละครั้งจะแสดงผลตัวเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันบนจอแสดงผล
    ECONO / OUTDOOR UNIT QUIET operation
หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานโหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)

  • การตั้งค่าการทำงานโหมดประหยัดพลังงาน (ECONO) จะทำได้ในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่เท่านั้น
  • กด ON/OFF จะทำให้การตั้งค่าถูกยกเลิก และ “ Econo icon ” บนจอแสดงผลจะดับลง
  • หากระดับการใช้พลังงานอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว การทำงานโหมดประหยัดพลังงาน (ECONO) จะไม่ลดการใช้พลังงาน

เกี่ยวกับการทำงานโหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)

  • แม้จะมีการหยุดการทำงานโดยใช้รีโมทคอนโทรลหรือสวิตช์เปิด/ปิดของตัวเครื่องภายใน เมื่อใช้การทำงานโหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก “ Quiet icon ” จะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอรีโมทคอนโทรล
  • การทำงานโหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) จะไม่ลดความถี่หรือความเร็วของพัดลม หากความถี่หรือความเร็วของพัดลมอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว
  • การทำงานโหมดนี้จะทำให้ตัวเครื่องภายนอกมีประสิทธิภาพลดลงจึงอาจให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นได้ไม่เพียงพอ

การทำงานร่วมกันของโหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)/โหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) และการทำงานเบื้องต้น

โหมดการทำงาน
ลดความชื้น (DRY) ทำความเย็น (COOL) พัดลม (FAN)
โหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)
โหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)
ปิด
การยกเลิก

กด Econo/Quiet จนกว่าจะไม่แสดงสัญลักษณ์นี้บนหน้าจอ

ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop