เนื้อหาทั้งหมด

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายกับเครือข่ายที่บ้านของคุณ

คลิกที่ปุ่มด้านล่างและอ่านข้อมูลในหน้าต่อไปนี้
อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่บ้านโดยใช้:
 • การเชื่อมต่ออย่างง่าย (WPS connection) กรณีที่มีปุ่ม WPS บนเราเตอร์
 • การเชื่อมต่อด้วยตัวเอง (AP connection) กรณีที่ไม่มีปุ่ม WPS บนเราเตอร์
การเชื่อมต่ออย่างง่าย (WPS connection)
ในกรณีที่ Wifi เราเตอร์ที่บ้านมีปุ่ม WPS สามารถเชื่อมต่อโดยขั้นตอนดังนี้
 • ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 • ในขณะที่เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน กด Powerful ค้างไว้ 5 วินาที
  • SP ” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
  • 1 ” (เมนู SP) จะกะพริบ
  SP
 • กด Temp up หรือ Temp down และเลือกเมนู SP 2
 • กด Powerful เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก
  • Select button upmark ” จะกะพริบในเวลาสั้นๆ
  • ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสีส้มจะกะพริบถี่ขึ้น
  SP
  Display
  จอแสดงผล
 • กดปุ่ม WPS บนอุปกรณ์สื่อสารของคุณ (เช่น เราเตอร์) ภายในเวลาประมาณ 1 นาที ดูที่คู่มืออุปกรณ์สื่อสารของคุณ
  • ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสีส้มจะสว่างต่อเนื่อง หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จโปรดดูหมายเหตุ
 • กด Cancel เพื่อกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น
 • เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณกับเครือข่ายที่บ้านคุณ
 • เปิดแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller ที่หน้า Home จะมีรายการของเครื่องปรับอากาศแสดงอยู่ (รูปที่ 1)
  Fig. 1
  รูปที่ 1
หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออย่างง่าย (WPS connection)

 • กรณีที่เชื่อมต่อไม่สำเร็จ (สัญญาณไฟอะแดปเตอร์เชื่อมต่อ ระบบ LAN ไร้สายสีส้มยังกะพริบอยู่) ให้ทำซ้ำข้อ 2-6 อีกครั้ง หรือลองเชื่อมต่อระบบผ่านอุปกรณ์ของคุณโดยตรง โปรดดู “การเชื่อมต่อด้วยตัวเอง (AP connection)
ปิด
การเชื่อมต่อด้วยตัวเอง (AP connection)
ในกรณีที่ Wifi เราเตอร์ที่บ้านไม่มีปุ่ม WPS สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนโดยตรงกับอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย เพื่อทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่บ้านด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
 • ในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้ SSID และ KEY ที่ติดอยู่ที่เครื่องภายในหรือติดอยู่บนหน้าปกคู่มือการใช้งาน
 • เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
  เปิดรายชื่อเครือข่าย Wifi บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและเชื่อมต่อ SSID (DaikinAP*****) ที่ตรงกับสติกเกอร์ SSID&KEY ที่ติดอยู่บนเครื่องภายในหรือติดอยู่บนหน้าปกคู่มือการใช้งาน ดังรูปด้านล่าง
  • สติกเกอร์ที่ติดอยู่บนเครื่องภายใน
  SSID&KEY sticker
 • เปิดแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller และแตะ “Configure the wireless connection” (รูปที่ 2) แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่บ้านตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  Fig. 2
  รูปที่ 2
  • ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสีส้มจะสว่างต่อเนื่อง หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จโปรดดูหมายเหตุ
  Display
  จอแสดงผล
 • เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณกับเครือข่ายที่บ้านคุณ
 • เปิดแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller ที่หน้า Home จะมีรายการของเครื่องปรับอากาศแสดงอยู่
หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อด้วยตัวเอง (AP connection)

 • กรณีเชื่อมต่อไม่สำเร็จ (สัญญาณไฟอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสีส้มยังกะพริบอยู่) ให้ทำซ้ำข้อ 1-2 อีกครั้ง
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop