เนื้อหาทั้งหมด
MODE

โหมดทำความเย็น (COOL) ลดความชื้น (DRY) พัดลม (FAN)

COOL · DRY · FAN operation
เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามโหมดการทำงานที่ท่านเลือก และในครั้งต่อไปที่เปิดเครื่อง
เครื่องปรับอากาศจะทำงานในโหมดเดิมที่เลือกไว้
[ทำความเย็น]
เพื่อลดอุณหภูมิภายในห้องให้ต่ำลง
[ลดความชื้น]
เพื่อลดความชื้นภายในห้อง
[พัดลม]
โหมดนี้ใช้ได้สำหรับพัดลมเท่านั้น
การเริ่มใช้งาน
 • กด Mode และเลือกโหมดการทำงาน
  • การกดปุ่มแต่ละครั้งจะกำหนดการตั้งค่าโหมดไปตามลำดับ
  DRY COOL FAN
 • กด On/Off
  • On ” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
  • สัญญาณไฟบอกการทำงาน (OPERATION) จะสว่างขึ้น
  Display
  จอแสดงผล
หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานโหมดทำความเย็น (COOL)

 • เครื่องปรับอากาศนี้จะทำความเย็นให้ห้องโดยปล่อยความร้อนในห้องระบายออกไปภายนอก ดังนั้น ประสิทธิภาพการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศอาจลดลงหากมีอุณหภูมิภายนอกสูง

เกี่ยวกับการทำงานโหมดลดความชื้น (DRY)

 • ลดความชื้นพร้อมกับรักษาระดับอุณหภูมิภายในให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ มีการควบคุมอุณหภูมิและระดับความแรงลมโดยอัตโนมัติ จึงทำการปรับโหมดเหล่านี้ด้วยตนเองไม่ได้
 • โหมดลดความชื้น (กำจัดความชื้น) (DRY (Dehumidifying)) จะผสมอากาศเย็นที่มีการลดความชื้นเข้ากับอากาศภายในห้อง เพื่อปรับอุณหภูมิของอากาศฝั่งช่องลมออกและขจัดกลิ่น
  เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำกว่าอุณหภูมิภายในห้อง การลดความชื้นจะมีประสิทธิภาพลดลง

เกี่ยวกับการทำงานโหมดพัดลม (FAN)

 • โหมดนี้ใช้ได้สำหรับพัดลมเท่านั้น
ปิด
การยกเลิก

กด On/Off อีกครั้ง

 • On ” บนจอแสดงผลจะดับลง
 • สัญญาณไฟแสดงการทำงาน (OPERATION) จะดับลง
ปิด
การเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

กด Temp

 • กด “ Select button upmark ” เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ และกด “ Select button down mark ” เพื่อลดอุณหภูมิทีละ 0.5 องศาเซลเซียส
โหมดทำความเย็น 16.0~32.0 องศาเซลเซียส
โหมดลดความชื้น “STD~(STD−3.0° องศาเซลเซียส)” *1, *2
โหมดพัดลม ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้
*1 STD (มาตรฐาน)…. อุณหภูมิภายในห้องเมื่อโหมดลดความชื้นเริ่มทำงาน
*2 STD (มาตรฐาน)…. “ , STD ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
ปิด
โหมดลดความชื้น (กำจัดความชื้น) (DRY (Dehumidifying))

การใช้โหมดลดความชื้น (กำจัดความชื้น) (DRY (Dehumidifying))

 • เมื่อคุณเลือกโหมดลดความชื้น (DRY) สัญลักษณ์ของอุณหภูมิ “STD” (มาตรฐานอุณหภูมิ) จะแสดงบนหน้าจอแสดงผลด้วยและโหมดลดความชื้น (DRY) จะเริ่มทำงาน
  STD ON
 • คุณสามารถลดอุณหภูมิ STD ได้ตั้งแต่ -0.5 องศาเซลเซียส ถึง -3.0 องศาเซลเซียส
 • กด Temp up หากต้องการเพิ่มอุณหภูมิ และกด Temp down หากต้องการลดอุณหภูมิครั้งละ 0.5 องศาเซลเซียส
  STD ON
หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานโหมดลดความชื้น (DRY)

 • เพื่อลดความชื้น ระดับความแรงลมในระหว่างลดความชื้นจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ
 • เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเพิ่มขึ้น โหมดทำความเย็นจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop