เนื้อหาทั้งหมด
POWERFUL operation

โหมดเต็มกำลัง (POWERFUL)

POWERFUL Operation
การทำงานโหมดเต็มกำลังสูงสุดจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุดอย่างรวดเร็วในโหมดการทำงานใดก็ได้ในโหมดนี้ เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยขีดความสามารถสูงสุด
การเริ่มใช้งาน

กด Powerful ในระหว่างการทำงาน

 • Powerful ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
 • การทำงานโหมดเต็มกำลังสูงสุดจะสิ้นสุดลงใน 20 นาที จากนั้นระบบจะทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าก่อนหน้านี้ซึ่งใช้งานอยู่ก่อนการทำงานโหมดเต็มกำลังสูงสุด
หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานโหมดเต็มกำลัง (POWERFUL)

 • การกด ON/OFF จะทำให้การตั้งค่าถูกยกเลิก และ “ Powerful ” บนจอแสดงผลจะดับลง
 • การทำงานโหมดเต็มกำลัง (POWERFUL) จะไม่เพิ่มขีดความสามารถของเครื่องปรับอากาศ หากเครื่องปรับอากาศกำลังทำงานด้วยขีดความสามารถสูงสุดที่อธิบายไว้อยู่แล้ว
  • โหมดทำความเย็น (COOL)

   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุด จะมีการเพิ่มขีดความสามารถของตัวเครื่องภายนอกและระดับความแรงลมจะถูกกำหนดไว้ที่การตั้งค่าสูงสุด การตั้งค่าอุณหภูมิไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • โหมดลดความชื้น (DRY)

   การตั้งค่าอุณหภูมิจะลดลง 2.5°˚C และระดับความแรงลมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  • โหมดพัดลม (FAN)

   ระดับความแรงลมจะถูกกำหนดไว้ที่การตั้งค่าสูงสุด

การใช้การทำงานโหมดเต็มกำลังร่วมกับการทำงานโหมดอื่นๆ

โหมดเต็มกำลัง (POWERFUL) + โหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW) ไม่สามารถใช้ได้ *
โหมดเต็มกำลัง (POWERFUL) + โหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)
โหมดเต็มกำลัง (POWERFUL) + โหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)
* ระบบจะให้ความสำคัญกับโหมดที่มีการกดปุ่มล่าสุดก่อน
ปิด
การยกเลิก

กด Powerful อีกครั้ง

 • Powerful ” บนจอแสดงผลจะดับลง
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop