เนื้อหาทั้งหมด
ON OFF

ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องที่แสดงชั่วโมงที่เหลือ (ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบนับเวลาถอยหลัง)

ON/OFF TIMER with an hours remaining display (COUNT UP-DOWN ON/OFF TIMER)
ตรวจสอบว่านาฬิกาบอกเวลาถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่านาฬิกาเป็นเวลาปัจจุบัน
 • กด On หรือ Off ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เมื่อตัวแสดงสัญญาณ ( Select button upmark ) กะพริบ ให้ปล่อยมือออกจากปุ่ม

  [สำหรับตัวตั้งเวลาเปิดเครื่อง]

  1hr On
  • 1hr ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
  • On ” จะกะพริบ
  • Clock ” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง

  [สำหรับตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง]

  1hr Off
  • 1hr ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
  • Off ” จะกะพริบ
  • Clock ” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง
 • กด Select จนกว่าการตั้งค่าเวลาจะไปถึงจุดที่คุณต้องการ
  • การกดปุ่มแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือลดการตั้งค่าเวลาลง 1 ชั่วโมง
  • โดยจะสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 12 ชั่วโมง
 • กด On หรือ Off อีกครั้ง
  • On ” และ ” Off ” และเวลาที่ตั้งค่าจะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
  • ไฟแสดงสถานะตัวตั้งเวลาสีส้มจะสว่าง
  • หากต้องการเปลี่ยนโหมดแสดงผลจากตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบนับเวลาถอยหลังเป็นตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบ 24 ชั่วโมง ให้ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 1 และทำต่อจาก ขั้นตอนที่ 2 ของ “ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบ 24 ชั่วโมง”
  • ไม่สามารถเปลี่ยนโหมดแสดงผลของตัวตั้งเวลาขณะที่ “ On ” หรือ “ Off ” กำลังกะพริบอยู่
   กด On หรือ Off เพื่อหยุดการกะพริบ
  Display
  จอแสดงผล
หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบนับเวลาถอยหลัง

 • หลังจากการตั้งค่า เวลาที่แสดงบนหน้าจอแสดงผล จะนับเวลาถอยหลังโดยอัตโนมัติทีละ 1 ชั่วโมงทุกครั้งที่ผ่านไป 1 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น หากตัวตั้งเวลาปิดเครื่องตั้งเป็น 3 ชั่วโมง จอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นดังนี้: 3hr → 2hr → 1hr → ว่างเปล่า (ปิด)

การสลับโหมดแสดงผลของตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง (การแสดงนาฬิกา 24 ชั่วโมงและชั่วโมงที่เหลือ)

 • เมื่อเปลี่ยนโหมดแสดงผลของตัวตั้งเวลา (จากตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบ 24 ชั่วโมงเป็นตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบนับเวลาถอยหลัง หรือกลับกัน) ตัวตั้งเวลาจะยกเลิกการทำงาน คุณต้องตั้งค่าตัวตั้งเวลาอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งาน
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop