เนื้อหาทั้งหมด
FLASH STREAMER AIR CLEANING operation

โหมดฟอกอากาศด้วยแฟลชสตรีมเมอร์ (FLASH STREAMER AIR CLEANING)

FLASH STREAMER AIR CLEANING operation
สตรีมเมอร์ซึ่งเป็นการปล่อยพลาสมาชนิดหนึ่ง จะสร้างกระแสอิเล็กตรอนความเร็วสูงที่มีพลังในการออกซิไดซ์สูง เพื่อช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และไวรัส โหมดนี้จะช่วยกรองอากาศภายในห้องร่วมกับตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วยเอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5)
การเริ่มทำงาน

กด streamer

  • Flash streamer icon ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
  • สัญลักษณ์ไฟแสดงสถานะโหมดฟอกอากาศด้วยแฟลชสตรีมเมอร์สีเขียวจะสว่างขึ้น
Display
จอแสดงผล
หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานกรองอากาศด้วยแฟลชสตรีมเมอร์

  • เนื่องจากเครื่องจะสร้างอิเล็กตรอนความเร็วสูงและดูดซับไว้ภายในตัวเครื่อง โปรดแน่ใจในความปลอดภัยของคุณ
  • การปล่อยประจุสตรีมเมอร์อาจทำให้เกิดเสียงฟู่ๆ ได้ แต่ไม่ได้แสดงว่าเครื่องขัดข้องแต่อย่างใด
  • อย่าให้วัตถุใดๆ ปิดกั้นช่องลมเข้าของสตรีมเมอร์ (รูปที่ 1) กระแสลมที่ติดขัดอาจส่งผลให้มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอหรือเกิดปัญหากับการทำงานของสตรีมเมอร์
Fig.1
รูปที่ 1
ปิด
การยกเลิก

กด streamer อีกครั้ง

  • Flash streamer icon ” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop