เนื้อหาทั้งหมด
Adjusting the airflow direction

การปรับทิศทางลม

Adjusting the airflow direction
ท่านสามารถปรับทิศทางของการกระจายลมเพื่อเพิ่มความสบายของท่าน
CAUTION ข้อควรระวัง
 • โปรดปรับมุมของบานเกล็ดแนวนอนและแนวตั้งด้วยรีโมทคอนโทรลเสมอ
  • การพยายามปรับบานเกล็ดแนวนอนและแนวตั้งด้วยมือในขณะที่บานเกล็ดกำลังสวิง อาจทำให้กลไกเสียหายได้
  • ให้ระมัดระวัง อย่าสอดนิ้วของคุณเข้าไปในช่องระบายอากาศ เนื่องจากพัดลมกำลังหมุนด้วยความเร็วสูง
การปรับบานเกล็ดแนวนอน

กด Left and right swing button

 • ทุกครั้งที่กดปุ่ม ตัวบอกสถานะการกระจายลมจะเปลี่ยนไป
 • บานเกล็ดแนวนอนจะเคลื่อนที่ในแนวตั้ง (ขึ้น-ลง)
  ทิศทางการกระจายลม : 5 ทิศทาง
  The airflow direction : 5 steps
หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานโหมดทำความเย็น

 • ช่วงการส่ายของบานเกล็ดแนวนอน จะขึ้นอยู่กับโหมดการทำงานตามรูปด้านล่าง

  ช่วงการส่ายของบานเกล็ดแนวนอน

  Movable range of the flaps
ปิด
การปรับบานเกล็ดแนวตั้ง

กด Left and right swing button

 • ทุกครั้งที่กดปุ่ม ตัวบอกสถานะการกระจายลมจะเปลี่ยนไป (ตัวบอกสถานะบางอย่างอาจไม่ปรากฏ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า “ตำแหน่งที่ติดตั้ง”)
 • บานเกล็ดแนวตั้งจะเคลื่อนที่ในแนวนอน (ซ้าย-ขวา)

  ทิศทางการกระจายลม : 7 ทิศทาง

  The airflow direction : 7 steps
หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับทิศทางกระจายลมทางซ้ายและขวา

 • ไอคอนต่างๆ อาจไม่ได้แสดงในลักษณะเดียวกับที่ด้านบน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  ไอคอนทางด้านบนจะแสดงเมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ตำแหน่งตรงกลาง
ปิด
การกระจายลมแบบ 3 มิติ

กด Left and right swing button และ Left and right swing button และตั้งค่าทิศทางการกระจายลมในแนวตั้งและแนวนอนเป็นแบบ “สวิง”

 • Up and down swing icon ” และ ” Left and right swing icon ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
 • บานเกล็ดแนวนอนและแนวตั้งจะเคลื่อนที่สลับกัน
 • การยกเลิกการกระจายลมแบบ 3 มิติ สามารถกด Left and right swing button หรือ Left and right swing button บานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอนหรือแนวตั้งจะหยุดเคลื่อนไหว
  สวิง (ขึ้น-ลง) และ
  สวิง (ซ้าย-ขวา)
  Swinging (up-down and left-right)
หมายเหตุ

เกี่ยวกับการกระจายลม 3 มิติ

 • การใช้การกระจายลม 3 มิติ จะหมุนเวียนอากาศเย็นซึ่งมีแนวโน้มที่จะสะสมอยู่บริเวณด้านล่างของห้องให้กระจายไปทั่วห้อง ช่วยไม่ให้อากาศเย็นเฉพาะบางส่วน
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop