เนื้อหาทั้งหมด

การทำความสะอาดตัวกรอง

คลิกที่ปุ่มด้านล่างและอ่านข้อมูลในหน้าต่อไปนี้
ตัวกรองอากาศ
Air filter

ดูดฝุ่นหรือล้างตัวกรอง

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์
 • เปิดหน้ากากด้านหน้า
  • ดันแผ่นรองรับหน้ากากด้านหน้าขึ้น
  • สอดแผ่นรองรับหน้ากากด้านหน้าหลังแถบยึดหน้ากากด้านหน้าจะถูกล็อคอยู่ในตำแหน่งเปิดออก ดูรูปด้านล่าง
  Backside of the front panel
 • ดึงตัวกรองอากาศออกมา
  • ดันแถบตัวกรองตรงกึ่งกลางตัวกรองอากาศแต่ละแผ่นขึ้นบนเล็กน้อย แล้วดึงลง
  Pull out the air filters.
 • ล้างตัวกรองอากาศด้วยน้ำ หรือทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น
  • ขอแนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์
  Wash the air filters with water or clean them with vacuum cleaner.

  หากฝุ่นละอองหลุดออกยาก

  • ล้างตัวกรองอากาศด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลางเจือจางกับน้ำอุ่น แล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
  • ต้องแน่ใจว่าถอดตัวกรองอากาศ (ชิ้นเล็ก)
  If the dust does not come off easily
 • ใส่ตัวกรองอากาศกลับเข้าที่
 • ค่อยๆ ปิดหน้ากากด้านหน้า
  • กดหน้ากากที่ด้านข้างทั้งสองด้านและตรงกลาง
  Close the front panel slowly.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งหน้ากากด้านหน้าอย่างแน่นหนาแล้ว
ปิด
ตัวกรองอากาศ (ชิ้นเล็ก)
Filter (small)

ดูดฝุ่นหรือเปลี่ยนตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วยเอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5) ใหม่

 • ไม่แนะนำให้ดูดฝุ่นหรือล้าง เมื่อสกปรกให้เปลี่ยนใหม่ทุก 6 เดือน

มีตัวกรองประเภทต่างๆ ให้เลือกใช้อีกด้วย (ตารางที่ 1)

หากต้องการซื้อตัวกรองอากาศ (ตารางที่ 1) หรือตัวกรองอากาศชนิดอื่นที่ไม่ได้ระบุในคู่มือนี้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อเครื่องปรับอากาศมา
สำหรับการทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกรองอากาศ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โปรดดูรายละเอียดในฉลากที่แนบมากับชิ้นส่วนที่แยกจำหน่าย

ตารางที่ 1

รายการ หมายเลขชิ้นส่วน
ตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วยเอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5)
– ไม่มีกรอบ (หนึ่งชุดมี 2 ชิ้น)
BAFP094A43
ตัวกรองดับกลิ่น (เอนไซม์บลู)
– ไม่มีกรอบ (หนึ่งชุดมี 2 ชิ้น)
BAFP094A41
ตัวกรองอากาศ PM2.5
– ไม่มีกรอบ (หนึ่งชุดมี 2 ชิ้น)
BAFP046A41
ตัวกรองดับกลิ่นแบบไททาเนียมอะพาไทต์
– ไม่มีกรอบ (หนึ่งชุดมี 2 ชิ้น)
KAF970A46

การใส่

การทำความสะอาดและการเปลี่ยน

 • เปิดหน้ากากด้านหน้า และดึงตัวกรองอากาศออกมา
 • ถอดตัวกรองอากาศ
  • จับชิ้นส่วนด้านล่างกรอบไว้ และถอดออกจากตัวยึดทั้ง 4 จุด
  • ถอดตัวกรองอากาศออกมาจากตัวยึด
  Take off the filter.
 • ทำความสะอาดหรือเปลี่ยน

  การทำความสะอาด

  ตัวกรองดับกลิ่น (เอนไซม์บลู) [สีฟ้า] หรือตัวกรองดับกลิ่นแบบไททาเนียมอะพาไทต์ [สีฟ้า-ดำ]
  1. ดูดฝุ่นและแช่ในน้ำอุ่นหรือน้ำประมาณ 10 ถึง 15 นาที หากมีฝุ่นจับหนา
  2. หลังจากล้างแล้วให้สะบัดน้ำที่ติดค้างอยู่ และผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
   • แนะนำให้ล้างด้วยน้ำทุก 6 เดือน เพื่อให้กลับไปมีสภาพเหมือนใหม่อีกครั้งและเปลี่ยนใหม่ทุก 3 ปี
   • อย่าบิดบีบตัวกรองเพื่อกำจัดน้ำออก
  ตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วยเอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5) [สีฟ้า-ขาว] หรือตัวกรองอากาศ PM2.5 [สีขาว]
  • ไม่แนะนำให้ดูดฝุ่นหรือล้าง
  • เมื่อสกปรกให้เปลี่ยนใหม่ทุก 6 เดือน

  การเปลี่ยนใหม่

  ถอดตัวกรองออกจากกรอบตัวกรองแล้วติดตั้งตัวกรองใหม่
  • อย่าทิ้งกรอบตัวกรอง
  • กรอบตัวกรองดับกลิ่นสามารถใช้ซ้ำได้
   Reuse the filter frame when replacing the filter.
  • เมื่อติดตั้งตัวกรอง ให้ตรวจสอบว่าใส่ตัวกรองอยู่ในตัวยึดอย่างถูกต้อง
 • ใส่ตัวกรองอากาศเข้าไปยังตำแหน่งเดิมและปิดหน้ากากด้านหน้า
  • กดตรงกลางและด้านข้างทั้งสองของหน้ากากด้านหน้า
หมายเหตุ
 • การใช้งานเมื่อตัวกรองสกปรก:
  – ไม่สามารถขจัดกลิ่นในอากาศ
  – ไม่สามารถฟอกอากาศ
  – การทำความเย็นลดลง
  – อาจก่อให้เกิดกลิ่น
 • กำจัดตัวกรองเก่าทิ้งเช่นเดียวกับขยะไม่ไวไฟ
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop