เนื้อหาทั้งหมด
MOLD PROOF operation

โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF)

การทำงานโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF) เป็นระบบการทำงานที่ช่วยลดการก่อตัวของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นอับ
MOLD PROOF operation
การควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ

การตั้งค่า

กด Mold proof ค้างไว้ 2 วินาที

 • Mold ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
 • หลังจากการลดความชื้น หรือการทำความเย็นหยุดทำงาน เครื่องปรับอากาศจะเริ่มการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราโดยอัตโนมัติ
 • สัญลักษณ์ไฟแสดงสถานะโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราสีเขียว และไฟแสดงสถานะโหมดฟอกอากาศด้วยแฟลชสตรีมเมอร์สีเขียวจะสว่างขึ้น
Display
จอแสดงผล

เพื่อยกเลิกการตั้งค่าอัตโนมัติ

กด Mold proof อีกครั้งโดยค้างไว้ 2 วินาที

 • Mold ” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง

เพื่อหยุดการทำงานกลางคัน

กด Mold proof สองครั้ง

ลำดับการทำงานสำหรับการทำงานอัตโนมัติ

Flow of function for automatic operation
ปิด
การควบคุมการทำงานด้วยตนเอง

การเริ่มทำงาน

กด Mold proof เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที ขณะที่ตัวเครื่องไม่ได้ทำงานอยู่

ATTENTION โปรดทราบ
 • ในกรณีที่เครื่องปรับอากาศถูกปิดเป็นเวลานานเกิน 3 นาที ต้องทำการกด Mold proof ค้าง 2 วินาทีซ้ำอีกครั้งเพื่อสั่งให้โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF) ทำงาน
 • Mold ” จะกะพริบขึ้นบนหน้าจอแสดงผล และจอแสดงผลจะกลับสู่ปกติหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง
 • สัญลักษณ์ไฟแสดงสถานะโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราสีเขียว และไฟแสดงสถานะโหมดฟอกอากาศด้วยแฟลชสตรีมเมอร์สีเขียวจะสว่างขึ้น
Display
จอแสดงผล
 • การทำงานนี้เป็นแบบครั้งเดียวเท่านั้น ขอแนะนำให้เปิดใช้งานระบบป้องกันเชื้อราประมาณเดือนละครั้ง หากคุณไม่ใช้การตั้งค่าอัตโนมัติ

เพื่อหยุดการทำงานกลางคัน

กด Mold proof สองครั้ง

ลำดับการทำงานสำหรับการสั่งการทำงานด้วยตนเอง

Flow of function for manual operation
ปิด
หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา
 • การทำงานนี้จะขจัดความชื้นภายในเครื่องปรับอากาศในขณะที่มีการปล่อยประจุของสตรีมเมอร์ เพื่อลดการก่อตัวของเชื้อราและกลิ่นภายในเครื่องปรับอากาศ อย่างไรก็ตาม โหมดนี้ไม่สามารถกำจัดฝุ่นละอองและเชื้อราที่ติดอยู่ได้ทั้งหมด
 • การทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราจะใช้ไม่ได้เมื่อปิดเครื่องโดยใช้ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง หรือปิดโดยใช้สมาร์ทโฟน
 • บางครั้งแผ่นปรับทิศทางลมอาจปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดความชื้นภายในเครื่องปรับอากาศ
 • การทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราอาจไม่ทำงานหากการทำงานเพื่อทำความเย็นและการลดความชื้นทำงานในเวลาสั้นๆ
 • หากการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราไม่ตรงกับความต้องการของคุณ ให้ตั้งค่าการทำงานเป็น “ปิด
ปิด
ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรากับไฟแสดงสถานะตัวเครื่องภายใน
เครื่องปรับอากาศ ไฟแสดงสถานะ
Operating ทำงาน โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา “เปิด” MOLD PROOF setting is “ON”
 • 1
  สว่าง
 • 2
  ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสตรีมเมอร์
โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา “ปิด” MOLD PROOF setting is “OFF”
 • 1
  ดับ
 • 2
  ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสตรีมเมอร์
Not Operating ไม่ทำงาน โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา “เปิด” MOLD PROOF setting is “ON”
 • 1
  สว่าง
 • 2
  สว่าง
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop