เนื้อหาทั้งหมด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ATTENTIONโปรดทราบ
ก่อนทำการสอบถามหรือขอรับบริการแจ้งซ่อม โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ
Not a problem
ไม่ใช่ปัญหา กรณีนี้ไม่ใช่ปัญหา
Check
ตรวจสอบ โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนขอรับบริการแจ้งซ่อม
เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

ไฟแสดงการทำงานดับ
Check
 • เซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกปลดวงจรหรือฟิวส์ขาดหรือไม่
 • ไฟฟ้าดับหรือไม่
 • มีการใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหรือไม่
ไฟแสดงการทำงานกะพริบ
Check
 • ปิดเครื่องด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์ แล้วเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้งด้วยรีโมทคอนโทรล หากไฟแสดงการทำงานยังคงกะพริบ ให้ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดและติดต่อตัวแทนจำหน่าย

เครื่องปรับอากาศหยุดทำงานกระทันหัน

ไฟแสดงการทำงานติดอยู่
Not a problem
 • เพื่อเป็นการปกป้องระบบ เครื่องอาจหยุดการทำงานหลังจากที่ได้รับแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมอย่างมากในทันทีทันใด เครื่องจะกลับมาทำงานต่อโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 3 นาที
ไฟแสดงการทำงานกะพริบ
Check
 • มีสิ่งใดกีดขวางช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของตัวเครื่องภายในหรือตัวเครื่องภายนอกหรือไม่ หยุดการทำงานและหลังจากปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้ว ให้ย้ายสิ่งกีดขวางออกไป จากนั้นให้เริ่มการทำงานใหม่ด้วยรีโมทคอนโทรล หากไฟแสดงการทำงานยังคงกะพริบ ให้ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดและติดต่อตัวแทนจำหน่าย

เครื่องปรับอากาศไม่หยุดทำงาน

เครื่องปรับอากาศยังคงทำงานต่อแม้ว่าจะมีการหยุดการทำงานแล้ว
Not a problem

ทันทีหลังจากหยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

 • พัดลมของตัวเครื่องภายนอกยังคงหมุนต่อไปอีกประมาณ 1 นาทีเพื่อป้องกันระบบ

เมื่อเครื่องปรับอากาศไม่ได้ทำงาน

 • เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูง พัดลมของตัวเครื่องภายนอกอาจเริ่มหมุนเพื่อป้องกันระบบ
Not a problem
 • โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรากำลังทำงานอยู่ ไม่สามารถหยุดการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราในขณะที่กำลังทำงานอยู่ได้ (หากการตั้งค่านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ ให้ตั้งค่าโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราเป็น “ปิด”)

ห้องไม่เย็น

การหยุดเป่าลมในชั่วขณะ
Not a problem

ในโหมดการทำงานทำความเย็น (COOL) หรือลดความชื้น (DRY)

 • เมื่อตั้งค่าระดับระดับความแรงลมเป็น “อัตโนมัติ” การเริ่มการทำงานของโหมดทำความเย็น โหมดลดความชื้นจะเริ่มการทำงานของโหมดขจัดกลิ่นซึ่งจะลดกลิ่นที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศภายใน และเครื่องปรับอากาศภายในจะไม่เป่าลม และจะเป่าลมอีกครั้ง รอประมาณ 1 นาที (ซึ่งถือเป็นกระบวนการทำงานปกติ)
ลมไม่ออกมา / ลมออกมา
Check

การตั้งค่าระดับความแรงลมเหมาะสมหรือไม่

 • การตั้งค่าระดับความแรงลมอยู่ในระดับต่ำ เช่น “ตัวเครื่องภายในทำงานเงียบ” หรือ “ระดับความแรงลม 1” หรือไม่ เพิ่มการตั้งค่าระดับความแรงลม

อุณหภูมิที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่

การปรับทิศทางการกระจายลมเหมาะสมหรือไม่

ลมออกมา
Check
 • มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆ อยู่ใต้หรือด้านข้างตัวเครื่องภายในหรือไม่
 • เครื่องที่คุณกำลังใช้งานหรือเครื่องอื่นมีการทำงานโหมดประหยัดพลังงานหรือโหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอกหรือไม่
 • ตัวกรองอากาศสกปรกหรือไม่
 • มีสิ่งใดกีดขวางช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของตัวเครื่องภายในหรือตัวเครื่องภายนอกหรือไม่
 • หน้าต่างหรือประตูเปิดอยู่หรือไม่
 • พัดลมดูดอากาศกำลังหมุนอยู่หรือไม่
การทำความเย็นไม่มีประสิทธิภาพ
Check
 • มีการเปิดการทำงานของโหมดตาอัจฉริยะ โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา โหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก โหมดประหยัดพลังงานอยู่หรือไม่
อุณหภูมิห้องไม่ถึงอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้
Not a problem
 • หากลมที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศเป่าไปที่ผนัง แสดงว่าอุณหภูมิควบคุมที่ตั้งไว้อาจไม่ถูกต้อง

มีละอองหมอกออกมา

มีละอองหมอกออกมาจากตัวเครื่องภายใน
Not a problem
 • กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่ออากาศในห้องถูกทำให้เย็นจนเป็นละอองหมอกโดยกระแสลมเย็นในระหว่างการทำความเย็นหรือการทำงานอื่น

รีโมทคอนโทรล

ตัวเครื่องไม่ได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล หรือมีช่วงระยะการทำงานจำกัด
Check
 • แบตเตอรี่อาจใกล้หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งคู่ด้วยแบตเตอรี่แห้งใหม่ AAA.LR03 (อัลคาไลน์) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การเตรียมการก่อนใช้งาน
 • สัญญาณการสื่อสารอาจไม่ดี หากมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ชนิดสตาร์ทเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น หลอดไฟชนิดอินเวอร์เตอร์) อยู่ภายในห้อง ในกรณีนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
 • รีโมทคอนโทรลอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง หากตัวส่งสัญญาณสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
หน้าจอแสดงผลเลือนลาง ไม่ทำงาน หรือแสดงผลผิดพลาด
Check
 • แบตเตอรี่อาจใกล้หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งคู่ด้วยแบตเตอรี่แห้งใหม่ AAA.LR03 (อัลคาไลน์) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การเตรียมการก่อนใช้งาน
Batteries empty icon ” บนจอแสดงผลจะกะพริบและรีโมทคอนโทรลไม่สามารถทำงานได้
Check
 • แบตเตอรี่หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งคู่พร้อมกันด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหม่ AAA.LR03 (อัลคาไลน์) การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้หมดแล้วไว้ในรีโมทคอนโทรลอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายจากแบตเตอรี่รั่วไหล แตกร้าว หรือมีความร้อน หรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ (แม้ในขณะที่ ” Batteries empty icon ” กำลังกะพริบ ปุ่มปิดเครื่องยังคงสามารถทำงานได้)
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เริ่มทำงาน
Check
 • หากรีโมทคอนโทรลทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เริ่มทำงาน ให้ย้ายอุปกรณ์เหล่านั้นออกไปหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

ลมมีกลิ่น

เครื่องปรับอากาศส่งกลิ่นออกมา
Not a problem
 • กลิ่นภายในห้องที่ถูกดูดซับไว้ในตัวเครื่องจะถูกปล่อยออกมาพร้อมกระแสลม ขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดตัวเครื่องภายใน โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย
 • เนื่องจากการปล่อยประจุสตรีมเมอร์ ทำให้ช่องลมออกอาจมีกลิ่นจางๆ ซึ่งแสดงให้ทราบว่ามีการสร้างโอโซนขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณดังกล่าวมีน้อยมากและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ

ไฟจอแสดงผล

ไฟแสดงสถานะการทำงานดับ แต่เครื่องปรับอากาศทำงาน
Check
 • ความสว่างจอแสดงผลตั้งค่าเป็นปิดหรือไม่
Not a problem
 • ไม่สามารถหยุดการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราในขณะที่กำลังทำงานอยู่ได้ (หากการตั้งค่านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ ให้ตั้งค่าโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราเป็น “ปิด”)
ไฟจอแสดงผลบนตัวเครื่องหลักไม่ติด
Check
 • ความสว่างของจอแสดงผลตั้งค่าเป็น “ต่ำ” หรือไม่

การทำงานกรองอากาศของสตรีมเมอร์

ไม่ได้ยินเสียงการปล่อยประจุสตรีมเมอร์อีก
Not a problem
 • หากกระแสลมอ่อน การปล่อยประจุสตรีมเมอร์จะหยุดลง

อื่นๆ

เครื่องปรับอากาศเริ่มมีอาการผิดปกติอย่างกะทันหันในระหว่างการทำงาน
Check
 • เครื่องปรับอากาศอาจทำงานผิดปกติเนื่องจากฟ้าแลบหรือวิทยุ หากเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ ให้ปิดเครื่องด้วยเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว แล้วเริ่มการทำงานใหม่ด้วยรีโมทคอนโทรล
ปิด
อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย
ตารางต่อไปนี้มีคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีจัดการปัญหาหรือดำเนินการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
ดูคำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

อุปกรณ์ (เครื่องปรับอากาศ) ไม่ปรากฏบนหน้าจอรายการอุปกรณ์
Check
 • ดำเนินการตั้งค่าการเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • ย้ายเราเตอร์ (จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย) ไปใกล้กับตัวเครื่องภายใน
 • เป็นไปได้ว่าคุณกำลังใช้สมาร์ทโฟนหรือเราเตอร์ (จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย) ที่ไม่รองรับ โปรดดูรายละเอียดที่เว็บไซต์
แม้ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายจะสว่าง แต่ไม่สามารถใช้งานจากภายนอกบ้านได้
Check
 • การสื่อสารระหว่างเราเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบ
ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายไม่กะพริบไม่สว่าง
Check
 • อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายถูกปิดอยู่
 • การสื่อสารระหว่างตัวเครื่องภายในและอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายผิดปกติ
 • มีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์จะขัดข้อง โปรดติดต่อขอรับการซ่อมจากร้านบริการที่คุณซื้อเครื่องปรับอากาศมา
อื่นๆ นอกเหนือจากสาเหตุข้างต้น
Check
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller โปรดดูที่คู่มือการใช้งานที่ https://www.daikinthai.com/product/dmobile
ปิด
โปรดโทรติดต่อร้านบริการในทันที
WARNINGคำเตือน
เมื่อมีสิ่งผิดปกติ (เช่น กลิ่นเหม็นไหม้) เกิดขึ้น ให้หยุดการทำงานและปิดเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว
 • การใช้งานต่อไปในสภาพผิดปกติอาจทำให้เกิดปัญหา ไฟดูด หรือเพลิงไหม้ได้
 • โปรดติดต่อร้านบริการที่คุณซื้อเครื่องปรับอากาศมา
อย่าพยายามซ่อม หรือปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง
 • การทำงานที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้
 • โปรดติดต่อร้านบริการที่คุณซื้อเครื่องปรับอากาศมา
WARNING

ถ้าเครื่องมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดดึงเบรกเกอร์ลงและโทรติดต่อร้านบริการ

 • สายไฟร้อนผิดปกติ หรือเกิดความเสียหาย
 • มีเสียงผิดปกติขณะเปิดใช้งาน
 • เบรกเกอร์นิรภัย ฟิวส์ หรือเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วหยุดการทำงานของเครื่องบ่อยครั้ง
 • สวิตช์ หรือปุ่มมักไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • มีกลิ่นไหม้
 • มีน้ำรั่วไหลออกเครื่องปรับอากาศ
ATTENTIONโปรดทราบ

หลังจากไฟฟ้าดับ

 • เครื่องปรับอากาศจะกลับสู่การทำงานตามปกติ ภายในเวลาประมาณ 3 นาที ควรรอสักครู่

ฟ้าแลบ

 • ถ้ามีฟ้าแลบในบริเวณใกล้บ้าน โปรดหยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ และดึงเบรกเกอร์ลงเพื่อเป็นการป้องกันระบบ
ปิด
การวินิจฉัยสิ่งผิดปกติโดยรีโมทคอนโทรล
กรณีเครื่องปรับอากาศมีปัญหา สามารถตรวจสอบหาสาเหตุจากการรับรหัสข้อผิดพลาดโดยการกดรีโมทคอนโทรล เพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนโทรศัพท์เรียกช่างซ่อมบำรุง
00
 • เมื่อกด Cancel ค้างไว้ 5 วินาที ตัวแสดง “ 00 ” จะกะพริบบนส่วนแสดงอุณหภูมิ
 • กด Cancel ซ้ำๆ จนกว่าจะมีเสียงปี๊บดัง
  • ตัวแสดงรหัสจะเปลี่ยนไปตามที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ และสังเกตได้จากเสียงปี๊บยาว
ระบบ
00 ปกติ
UA ความผิดพลาดจากการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอก
U0 สารทำความเย็นไม่พอ
U2 แรงดันไฟฟ้าลดลงหรือวงจรหลักมีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าปกติ
U4 ข้อผิดพลาดในการส่งสัญญาณ (ระหว่างตัวเครื่องภายในกับตัวเครื่องภายนอก)
ตัวเครื่องภายใน
A1 แผงอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวเครื่องภายในผิดปกติ
A5 ระบบควบคุมความดันสูงหรือระบบป้องกันการแข็งตัว
A6 มอเตอร์พัดลม (มอเตอร์กระแสตรง) ผิดปกติ
C4 เทอร์มิสเตอร์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนผิดปกติ
C9 เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิภายในห้องผิดปกติ
CC เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นทำงานผิดปกติ
ตัวเครื่องภายนอก
EA การสลับระบบทำความเย็นกับระบบทำความร้อนผิดพลาด
E1 แผงอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวเครื่องภายนอกผิดปกติ
E5 การเปิดใช้งาน OL (โอเวอร์โหลดของคอมเพรสเซอร์)
E6 คอมเพรสเซอร์ล็อค
E7 มอเตอร์พัดลมหยุดหมุน
F3 ตัวควบคุมอุณหภูมิของท่อ discharge ผิดปกติ
F6 ระบบควบคุมความดันสูง
(ในการทำความเย็น)
F8 ระบบหยุดทำงาน เนื่องจากอุณหภูมิภายในคอมเพรสเซอร์ผิดปกติ
H0 เซ็นเซอร์ระบบคอมเพรสเซอร์ผิดปกติ
H6 ตำแหน่งของเซ็นเซอร์ผิดปกติ
H8 เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง / กระแสไฟผิดปกติ
H9 เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิตัวเครื่องภายนอกผิดปกติ
J3 เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิของท่อ discharge ผิดปกติ
J6 เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิคอนเดนซิ่งผิดปกติ
J8 เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิท่อของเหลวทำงานผิดปกติ
L3 ชิ้นส่วนไฟฟ้าเกิดความร้อนสูง
L4 อุณหภูมิครีบระบายความร้อนเพิ่มขึ้น
L5 มีการตรวจพบว่าค่ากระแสไฟเกิน
P4 เทอร์มิสเตอร์ครีบระบายความร้อนผิดปกติ
หมายเหตุ
 • เสียงปี๊บสั้นและเสียงปี๊บต่อเนื่องกัน 2 ครั้งจะแสดงรหัสที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • หากต้องการยกเลิกตัวแสดงรหัส ให้กด Cancel ค้างไว้ 5 วินาที หากไม่ได้กดปุ่มนาน 1 นาที ตัวแสดงรหัสจะยกเลิกอัตโนมัติ
ปิด
เกี่ยวกับสภาพการทำงาน
หากการทำงานดำเนินต่อไปภายใต้สภาพแวดล้อมนอกเหนือจากที่แสดงไว้ในตาราง
 • อุปกรณ์นิรภัยอาจทำงานเพื่อหยุดการทำงานเครื่อง
 • อาจมีน้ำเกิดขึ้นที่ตัวเครื่องภายในและหยดลงมาเมื่อเลือกโหมดการทำความเย็นหรือลดความชื้น
โหมด สภาพการทำงาน
ทำความเย็น / ลดความชื้น อุณหภูมิภายนอก:
19.4-46.0°C
อุณหภูมิภายใน:
16.0-32.0°C
ความชื้นภายใน:
สูงสุด 80%
“°C” : องศาเซลเซียส
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop