เนื้อหาทั้งหมด
ON OFF

ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องพร้อมกับการแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง 24 ชั่วโมง)

โหมดตั้งเวลามีประโยชน์สำหรับการเปิด/ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศในตอนกลางคืนหรือตอนเช้านอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้การตั้งเวลาเปิด (ON TIMER) และการตั้งเวลาปิด (OFF TIMER) ร่วมกันได้อีกด้วย
ATTENTIONโปรดทราบ

ในกรณีต่อไปนี้ โปรดตั้งเวลาอีกครั้งหนึ่ง

 • หลังจากปิดเบรกเกอร์
 • หลังจากกระแสไฟฟ้าดับ
 • หลังจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
การตั้งค่าเวลาเปิด (ON TIMER) บนหน้าจอแสดงผล 24 ชั่วโมง (ตัวตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้า 24 ชั่วโมง)
ON TIMER with a 24 hour clock display (24 HOUR ON/OFF TIMER)

การตั้งค่า

ตรวจสอบว่านาฬิกาบอกเวลาถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าเวลาเป็นเวลาปัจจุบัน
 • กด On
  6:00 On
  • On ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
  • On ” จะกะพริบ
  • Clock ” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง
 • กด Select จนกว่าค่าการตั้งเวลาจะถึงจุดที่ท่านต้องการ
  • การกดแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือลดการตั้งค่าเวลา 10 นาที การกดค้างไว้จะเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาอย่างรวดเร็ว
 • กด On อีกครั้ง
  • On ” และเวลาที่ตั้งไว้จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
  • สัญญาณไฟบอกการตั้งเวลา (TIMER) สีส้มจะสว่างขึ้น
   Display
   จอแสดงผล
หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานของตัวตั้งเวลา

 • ในขณะตั้งเวลา (TIMER) จะไม่มีการแสดงเวลาปัจจุบัน

การยกเลิก

กด Cancel
 • On ” และเวลาที่ตั้งไว้จะดับลง
 • Clock ” จะแสดงบนจอแสดงผล
 • สัญญาณไฟแสดงการตั้งเวลา (TIMER) จะดับลง
ปิด
การตั้งค่าเวลาปิด (OFF TIMER) บนหน้าจอแสดงผล 24 ชั่วโมง (ตัวตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้า 24 ชั่วโมง)
OFF TIMER with a 24 hour clock display (24 HOUR ON/OFF TIMER)

การตั้งค่า

ตรวจสอบว่านาฬิกาบอกเวลาถูกต้อง
หากไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าเวลาเป็นเวลาปัจจุบัน
 • กด Off
  0:00 Off
  • 0:00 ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
  • Off ” จะกะพริบ
  • Clock ” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง
 • กด Select จนกว่าค่าการตั้งเวลาจะถึงจุดที่ท่านต้องการ
  • การกดแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือลดการตั้งค่าเวลา 10 นาที การกดค้างไว้จะเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาอย่างรวดเร็ว
 • กด Off อีกครั้ง
  • Off ” และเวลาที่ตั้งไว้จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
  • สัญญาณไฟบอกการตั้งเวลา (TIMER) สีส้มจะสว่างขึ้น
   Display
   จอแสดงผล
ATTENTIONโปรดทราบ

โหมดการทำงานในเวลากลางคืน

 • เมื่อมีการตั้งเวลาปิด (OFF TIMER) เครื่องปรับอากาศจะปรับค่าอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ (เพิ่มขึ้น 0.5 องศาเซลเซียส ในโหมดการทำความเย็น (COOL)) เพื่อป้องกันไม่ให้การทำความเย็นมากเกินไป จึงช่วยให้ท่านหลับสบาย

การยกเลิก

กด Cancel
 • Off ” และเวลาที่ตั้งไว้จะดับลง
 • Clock ” จะแสดงบนหน้าจอแสดงผล
 • สัญญาณไฟแสดงการตั้งเวลา (TIMER) จะดับลง
ปิด
การตั้งค่าตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดร่วมกัน

การใช้งานร่วมกัน

ตัวอย่างการตั้งค่าซึ่งใช้การตั้งเวลา 2 ค่าร่วมกันแสดงไว้ข้างล่าง

[ตัวอย่าง]

เวลาปัจจุบัน : 23.00 น. (เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่)
ตั้งตัวตั้งเวลาปิดไว้ที่ 0.00 น.
ตั้งตัวตั้งเวลาเปิดไว้ที่ 14.00 น.
ใช้งานร่วมกัน
 • 14:00 ON 0:00 OFF
ปิด
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop